วอลุ่มแดมเปอร์ ชนิดเปิด-ปิดตามแรงลม

Gravity Damper    

วัสดุ              :     สังกะสี

คุณสมบัติ     :   

เปิดเองเมื่อมีลมผ่าน และปิดเมื่อไม่มีลม

สำหรับติดตั้งกับท่อลม(Duct Pipe)  มีทั้งแบบสี่เหลี่ยม และแบบกลม

มีทั้งหน้าแปลนและแบบเสียบ(slip)

Description
 install with duct pipes to build duct lines

 Blades open and close automatically depending on presence of airflow

 Blades moves more freely than those of counterweight dampers