กาวท็อปไทท์ (Top Tight)

กาวเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมท่อลมปรับอากาศโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับใช้ติดฉนวนกันความร้อนกับท่อลมปรับอากาศ และใช้อุดตะเข็บรอยต่อของท่อลม เพื่อลดการรั่วซึมของลมภายในท่อ