ปะเก็น : ดักท์เทป (Gasket)

ดักท์เทป  ผลิตจาก EPOM ใช้เป็นปะเก็นท่อดักท์ เหมาะสำหรับทั้งงานร้อนและเย็น สามารถใช้อุดช่องรอย ต่อของท่อดักท์  เพื่อป้องกันการรั่วของลม  และป้องกันความชื้น  ปัญหาจากการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation)ซึ่งเกิดจากการถ่ายเทความร้อนนอกจากนี้ยังช่วยลดการสั่นสะเทือนของเสียงที่เกิดจากการเสียดสี  ระหว่างท่อดักท์