มอเตอร์แดมเปอร์

Motorized Damper

 เปิด-ปิด โดยใช้มอเตอร์ขนาด 10 Nm.

 สำหรับติดตั้งกับท่อลม(Duct Pipe)  มีทั้งแบบสี่เหลี่ยม และแบบกลม

 มีทั้งหน้าแปลนและแบบเสียบ(slip)