วอลุ่มแดมเปอร์ ชนิดกันไฟ

Fire Damper

วัสดุ              :     สังกะสี

คุณสมบัติ     :   

ใบจะปิดเมื่อเกิดเพลิงไหม้

มีฟิวส์ซึ่งทำงานที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

สำหรับติดตั้งกับท่อลม(Duct Pipe)  มีทั้งแบบสี่เหลี่ยม และแบบกลม

มีทั้งหน้าแปลนและแบบเสียบ(slip)