วอลุ่มแดมเปอร์ ชนิดมีตุ้มถ่วงน้ำหนัก

Counterweight Damper

วัสดุ              :     สังกะสี

คุณสมบัติ     :   

 เปิดช่องลมอัตโนมัติ มีตุ้มถ่วงน้ำหนักเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ใบแดมเปอร์

 สำหรับติดตั้งกับท่อลม(Duct Pipe)  มีทั้งแบบสี่เหลี่ยม และแบบกลม

 มีทั้งหน้าแปลนและแบบเสียบ(slip)