หนามเตย (Anchor Pin)

หนามเตย45มม. / 65มม.+กาวเป็นหมุดอลูมิเนียมแบบอ่อน ชนิดมีกาวในตัวของ 3 เอ็ม ใช้สำหรับติดตั้งท่อลม หรือผนังกำแพง เพื่อยึดเกาะกับฉนวน ความยาว  45  มม.  ใช้กับใยแก้ว 1 นิ้ว ความยาว  65  มม.  ใช้กับใยแก้ว 2 นิ้ว, บรรจุ 1,000 ตัว / กล่อง