หน้ากากระบายลมแบบบานเกร็ด (KDL)

วัสดุ อลูมิเนียม+สังกะสี                                                                

คุณสมบัติ ใช้ระบายอากาศ สามารถสวมในท่อ PVC ได้ทันที ติดมุ้งลวดกันแมลง

ขนาดมาตรฐาน: ด้านหน้าGrille รวมปีก 7”x7” และขนาดตามความต้องการ

Neck Size : Ø 4” และ Ø 6” และขนาดตามความต้องการ