หน้ากากแอร์แบบตะแกรงรู (KPD)

วัสดุ สังกะสีทำสีบรอน
คุณสมบัติ กระจายลมรอบทิศทาง ขนาดรู 0.5 cm ใช้เป็น Supply และ Return