หน้ากากแอร์แบบตะแกรงสี่เหลี่ยม (แบบลังไข่) (KEGG)

วัสดุ อลูมิเนียม

คุณสมบัติ กระจายลมรอบทิศทาง ขนาดช่อง 1.3 cm.