หน้ากากแอร์แบบบานเซอร์วิส (KACP)

วัสดุ สังกะสี 

คุณสมบัติ ใช้เป็นบานประตู สำหรับเปิดทำความสะอาดใต้ฝ้า หรือMaintainence    เหมาะสำหรับติดใต้ฝ้าหรือติดผนัง