หัวจ่ายลมเพดานสี่เหลี่ยมจัตุรัส MODEL : KSCD

SQUARE  CEILING  DIFFUSER

หัวจ่ายลมเพดานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  วัสดุ               :     อลูมิเนียม

คุณสมบัติ       :     เป็นหัวจ่ายลมเย็น รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบมาตรฐาน

รูปแบบการจ่ายลมมีทั้ง 1, 2, 3 หรือ 4 ทิศทาง 

มักจะมีการเพิ่มตัวปรับ-หรี่ลม (OBV)

ส่วนขนาด และ สี ผลิตตามความต้องการลูกค้า

Material           :     Aluminum

Description       :     Standard Square Diffuser

Airflow Model   :     1-way, 2-way, 3-way, 4-way

                             Mostly use  OBV  for additional air volume control.

                             Special size as and colors upon request.

Wall  Size

Face Size

Neck Size

High+OBV

6" X 6"

9  3/16

5  5/8

2  7/8

8" X 8"

11  3/16

7  5/8

2  7/8

10" X 10"

13  3/16

9  5/8

2  7/8

12" x 12"

15  3/16

11  5/8

2  7/8

14" X 14"

17  3/16

13  5/8

2  7/8