หัวจ่ายลมเพดานสี่เหลี่ยมผืนผ้า MODEL : KRCD

วัสดุ : อลูมิเนียม

คุณสมบัติ : เป็นหัวจ่ายอากาศเย็นแบบมาตรฐาน รูปทรงเหลี่ยม รูปแบบการจ่ายลม  มี 1,2,3 หรือ 4 ทาง ขนาดตามความต้องการลูกค้า

พื้นผิว: สีอลูมิเนียม, สีอบขาว และสีอื่นตามความต้องการลูกค้า

อุปกรณ์ตัวเลือก: ตัวปรับลม(OPPOSED BLADE VOLUME DAMPER)

 

wall size Face size Neck  size High+OBV
6 x 6 9    3/16 5   5/8 2  7/8
8 x 8 11  3/16 7 5/8 2  7/8
10 x 10 13  3/16 9 5/8 2  7/8
12 x 12 15 3/16 11 5/8 2  7/8
14 x14 11  3/16 13 5/8 2  7/8