หัวจ่ายลมแบบลีเนียร์บาร์ (KLBG)

หัวจ่ายลมแบบลีเนียร์บาร์                              
วัสดุ อลูมิเนียม
คุณสมบัติ เหมาะกับการเป่าระยะกลางและเป่าตรง เหมาะกับ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ