หัวจ่ายลมแบบสล็อต (KLSD)

หัวจ่ายลมแบบสล็อต ชนิดถอดได้ มี 2 แบบ (เปิดได้ และ ถอดหลุด)

วัสดุ อลูมิเนียม 
คุณสมบัติ เหมาะกับการเป่าระยะกลางและเป่าตรง ติดตั้งได้ทั้งผนังและเพดาน เหมาะกับ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องจัดสัมมนา

  ช่องเจาะฝ้า(นิ้ว) คอ Slot (นิ้ว) รวมปีก (นิ้ว)
LSD-1 2 1.5 3
LSD-2 3.5 3 4.5
LSD-3 5 4.5 6
LSD-4 6.5 6 7.5
LSD-5 8 7.5 9
LSD-6 9.5 9 10.5
LSD-7 11 10.5 12
LSD-8 12.5 12 13.5