หัวจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส MODEL: KWCD

วัสดุ:  อลูมิเนียม

คุณสมบัติ: เป็นหัวจ่ายอากาศเย็นแบบมาตรฐาน รูปทรงเหลี่ยม รูปแบบการจ่ายลม  มี 1,2,3 หรือ 4 ทาง ขนาดตามความต้องการลูกค้า

พื้นผิว: สีอลูมิเนียม, สีอบขาว และสีอื่นตามความต้องการลูกค้า

อุปกรณ์ตัวเลือก: ตัวปรับลม(OPPOSED BLADE VOLUME DAMPER)

 

Technical Data

Wall  Size Face Size Neck Size High+OBV
6" X 6" 9  3/16 5  5/8 2  7/8
8" X 8" 11  3/16 7  5/8 2  7/8
10" X 10" 13  3/16 9  5/8 2  7/8
12" x 12" 15  3/16 11  5/8 2  7/8
14" X 14" 17  3/16 13  5/8 2  7/8