เทปอลูมิเนียม (Aluminium Tape)

เทปอลูมิเนียมใช้ในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ไม่ว่าจะเป็นฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยหิน ที่มีวัสดุปิดผิว เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ หรือใช้ในการติดตั้งท่อเฟล็กซ์ (Flexible Duct) ทั้งชนิดหุ้มและเปลือยโดยจะใช้เทปอลูมิเนียมพันเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดออกจากกัน