JET DIFFUSER รุ่น CK-A แบบปรับไม่ได้

วัสดุ อลูมิเนียม

คุณสมบัติ เหมาะกับห้องที่ต้องการลมมาก เช่น โรงยิม ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ