JET DIFFUSER รุ่น CKA-A แบบปรับได้

วัสดุ อลูมิเนียม

คุณสมบัติ  ติดตั้งในแนวตั้งและใบจ่ายลมหน้าสามารถปรับตั้งตำแหน่งใบให้เอียงขวา-ซ้ายไม่เกิน 30องศา เหมาะกับห้องที่ต้องการลมมาก เช่น โรงยิม ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ